Subsidie

Onze overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Hierdoor zijn verschillende fiscale voordelen in het leven geroepen.

Vanaf 2016 is er een nieuwe subsidie voor sportvelden! Neem contact op om samen gebruik te maken van deze subsidie.

Er zijn verschillende vormen van bijzondere regelingen ten aanzien van energiebesparing voor bedrijven. Uw adviseur van Led Up kan u daar bij de besparingsscan alles over vertellen. Indien u kiest voor complete ontzorging nemen wij de aanvragen van subsidie en bijzonderheden richting accountant voor onze rekening. Een tussenvariant is dat wij u kunnen voorzien van instructies omtrent de aanvragen.

Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan de investeringsregelingen gebruiken. Wanneer het gaat over migratie naar ledverlichting zijn er verschillende subsidieregelingen die verlichtend kunnen werken. De overheid heeft ingezet met:

*de ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’ (KIA),

*de ‘energie-investeringsaftrek’ (EIA),

Wij kunnen u hier alles over vertellen.