Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Naast de eerder genoemde EIA valt er in een groot aantal gevallen voor de ondernemer ook financieel voordeel te behalen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze regeling wordt ook wel de KIA genoemd.

Als u in 2017 een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij gebroken boekjaar

Heeft uw onderneming een gebroken boekjaar? Dan berekent u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt:

  1. Tel alle investeringen die in het gebroken boekjaar in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij elkaar op.
  2. Bepaal welk percentage of welke berekening voor het totale bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is voor de periode in 2016 en de periode in 2017. Gebruik hiervoor de tabellen van 2016 en 2017 (zie hierboven).
  3. Pas deze percentages en berekeningen toe op de investeringen in de periode in 2016 en de periode in 2017.
  4. Deel per periode het investeringsbedrag van die periode door het investeringsbedrag van het hele boekjaar. Vermenigvuldig dit per periode met het bedrag dat u bij stap 3 voor die periode hebt berekend.
  5. Tel de 2 uitkomsten van de berekening uit stap 4 bij elkaar op. Dit bedrag is de investeringsaftrek voor het gebroken boekjaar.