Klachten

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Mochten we onverhoopt ergens tekort zijn geschoten, waarderen wij het indien u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Led Up, u niet tevreden bent over een product, of een andere klacht heeft, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken via het contactformulier op deze website. Tevens kunt u een schriftelijke klacht insturen. Indien u mailt of schrijft, ontvangt U een ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de oplossing over uw klacht heeft ontvangen. Alle klachten worden de directie behandeld, U ontvangt een reactie van Kim Cobelens of Hugo Breuers zelf.